Web dizajn milanoweka

Glavni zadatak fiskalnog pisaèa elzab je pisanje informacija o komercijalnoj kupnji. Fiskalni pisaè, za razliku od fiskalne valute, uvijek radi s vanjskim sustavom, ¹to znaèi da ne postoji neovisan alat. Ovaj vanjski naèin ¾ivljenja poput raèunala opremljenog softverom posveæenim odreðenom polju.

Komunikacija se provodi, na primjer, preko RS232 serijskog suèelja. Ovaj pristup nudi ni¹ta vi¹e od analize i provedbe izvje¹æa od standardne blagajne. Dodatna prednost financijskih pisaèa je moguænost ispisa izvan redovnih primitaka i PDV raèuna. Kombinacija pisaèa i raèunala takoðer jamèi veæu kontrolu nad izdanim dokumentima. Prilo¾ena boja takoðer mo¾e biti TFT zaslon u boji. Za dokaz o promjeru od 4,3 inèa. Da bude spojen na kuæi¹te ili vanjski. Takav se monitor zatim daje putem namjenskog kabela, obièno dugaèkog jednog i pol metra. Na takvom zaslonu, osim osnovnog izbornika, korisnik mo¾e vidjeti cijenu prodane robe radi dokazivanja, ili one reklamne isjeèke koji ogla¹avaju poznatu tvrtku. Pisaè vam omoguæuje prodaju artikala s tvrtkama s duljim trajanjem od redovne blagajne, npr. Logotip u grafièkom obliku mo¾ete ispisati u naslovu va¹e tvrtke, NIP-u kupca na raèunu kao i bar kodove na raèunu. Ispisi mogu biti izvedeni na papiru, a ¹irina papira mo¾e se mijenjati ovisno o potrebama klijenta. Neki fiskalni pisaèi nude elektronièko kopiranje na web stranici SD-a. Pristupanje & nbsp; podacima s web-lokacije SD-a mo¾e se dobiti iz razdoblja pisaèa ili raèunala. Pristup podacima pohranjenim na SD ugovoru s raèunala omoguæuje pregled, izvje¹tavanje i kopiranje svih informacija koje korisnik tra¾i. Primjerice, moguæe je ispisati izvje¹æe o materijalima o kojima su napravljene promjene poreznih stopa. Svi ovi sadr¾aji nemaju obiènu blagajnu.