Obvezna blagajna u 2015 godini

https://star-dt.eu/hr/

Propisi o blagajnama mijenjaju se iz godine u godinu, na koje upuæuje ministar financija. Mnoge registrirane poslovne djelatnosti moraju imati registarske blagajne, jer je sada¹njost potrebna za dokumentiranje prodaje robe tvrtke. U posljednjih godinu dana, ljudi koji su prisiljeni koristiti ovu opremu i dalje æe biti dobro. Slika iz blagajne tretirat æe fizièke osobe koje ne posluju i njihovi uspjesi ne prelaze dvadeset tisuæa zlota. Za mnoge robne marke postoji stvaran problem, jer je kupnja blagajne visoki tro¹ak.

Va¾an broj mladih poduzetnika, tu je i koncept blagajne. Ako tek zapoèinjete na¹u tvrtku, morate se pobrinuti da se iznos za fotografiju izraèuna proporcionalno datumu osnivanja tvrtke. To znaèi da kada ste pokrenuli brand u dijelu godine, kao u dr¾avi za odmor, broj koji vam poma¾e da se blagajnik æe biti upola manje. Postoje i industrije u kojima se poduzeæima nameæe apsolutna narud¾ba za kori¹tenje blagajne, bez razloga za iznos prihoda. Sada su to svi subjekti koji nude kompjutersku opremu od najveæih (hladnjaci, elektrièni ¹tednjaci, perilice rublja, perilice posuða do najmanjih ili telefona, mp3 playera, prijenosnih raèunala, tableta, stolnih raèunala ili CD-a, DVD-a. Skup tih uèinaka ukljuèuje sva mjesta na automobilima koja stoje. Ne smijete zaboraviti na alkohol i duhan, koji je pokriven blagajnom, bez osjeæaja prihoda. Prilikom stvaranja vlastitog posla, morate imati, svake godine provjeriti popis koji je pokriven zabranom ili iznosima zabrane. Propisi koji po¹tuju ta pravila, ali je vrijedno izbjegavanja stavljanja financijskih kazni, uz prirodni nedostatak podataka u ovoj prièi. Osobno, savjetujem vam da provjerite pravila u trenutnoj situaciji prije nego ¹to nastavite s sljedeæom godinom. To æe mnoge porezne obveznike zadr¾ati od iznenadnih tro¹kova. Zahvaljujuæi sada¹njosti moæi æemo kontrolirati vlastito ime, kao i njegove tro¹kove i prihode. Ove su godine, na primjer, stekli zakonske propise koji su pro¹irili skupinu industrija koje bilje¾e svoje prihode putem fiskalnih ureðaja. Vjerojatno æemo na na¹e iznenaðenje, na kraju krajeva, predstaviti sve usluge koje zauzimaju na¹e automobile, ili zamjenu guma, tehnièke popravke i recenzije, kao i pravne, gastronomske i kozmetièke potpore. S vremenom æe vjerojatno ovaj popis pokriti sve industrije.