Jela s kiselim kupusom

Prilikom odreðivanja zagrljaja kuænog ljubimca, moramo se pobrinuti da se suoèimo s velikim zadatkom. U miru svaki ljubimac treba stalnu kontrolu i osjetljivost. Tada je mo¾emo lako pru¾iti.

Svatko od nas mora redovito jesti druge obroke. To je jedna stvar kod ¾ivotinja. Stoga æemo se pobrinuti za zdravu prehranu na¹eg ljubimca. Kupimo mu pravu karmu, koja æe mu donijeti znaèajan dio energije. Zahvaljujuæi tome, poljska ¾ivotinja æe uvijek biti spremna za igru. Neka va¹ ljubimac uvijek pije vodu. Ulijmo ga u dnevnu posudu i pomije¹amo na javnom mjestu. Èak i ako svom kuænom ljubimcu pru¾imo uravnote¾enu prehranu, mo¾e se oboljeti odjednom. I ¹to da radimo? Naravno, trebate iæi s kuænim ljubimcem kod normalnog lijeènika. A kada odabrati veterinara? Pogledajmo tuðe misli. Mo¾emo pitati na¹e prijatelje koje ponavljaju sa svojim ¾ivotinjama. Zahvaljujuæi sada¹njosti, biti æemo uèinkoviti, da ¾elimo profesionalnog i poznatog lijeènika koji æe na¹em ljubimcu pru¾iti odgovarajuæu njegu. Neka i svatko od nas ¾eli zabavu. Stoga, idemo u bli¾u trgovinu za kuæne ljubimce i kupimo razne dodatke. Gumena kost zasigurno æe na¹em psu pru¾iti zabavu tijekom dugog vremenskog razdoblja. Ako smo vlasnik maèke, stavimo na pli¹ani mi¹.

Nemojmo ostavljati na¹e kuæne ljubimce! Potrebna im je na¹a stalna pozornost i ljubav. Neka nam onda osiguraju da budu blizu drugih atrakcija. Kao rezultat toga, poznati kuæni ljubimci zasigurno æe nam se odu¾iti dobrim pona¹anjem i nje¾no¹æu.