It usluge che m

Comarch partnerska mre¾a temelji se na jednoj od najzdravijih partnerskih ideja u bilo kojoj zemlji. Comarch Partneri su 900 tvrtki iz cijele Poljske. Bili su izravno odabrani, obièno od nekoliko do desetak zaposlenika. Oni su bili podvrgnuti detaljnom odabiru kako bi potencijalnim kupcima pru¾ili naj¹iri moguæi opseg IT usluga.

Comarch svojim partnerima u tvornici nudi, izmeðu ostalog:- profesionalna trgovina i iznimna obuka,- pozornost pri dolasku kupcima,- pomoæ iz perspektive regionalnog skrbnika,- podr¹ka promotivnim aktivnostima,- ogla¹avanje na na¹im web-lokacijama i www- moguænost upotrebe materijala koje su izradili njihovi struènjaci.Partneri s potvrðenim kompetencijama navedeni su na profesionalnoj prodajnoj karti Comarch Partnerskog programa. Stupanj vidljivosti na karti ovisi o stupnju komercijalne aktivnosti odreðenog partnera i primjeni specifiènih prodajnih kriterija.U smislu prihvaæanja dogovora s Comarhom i napu¹tanja partnera, trebate kontaktirati tvrtku, prikupiti niz ovla¹tenja za obuku u podruèju Comarch proizvoda i potpisati ugovor o pomoæi.Vrijedi postati partner Comarcha, jer su sustavi ove tvrtke jo¹ uvijek najèe¹æe odabrana komercijalna rje¹enja u Poljskoj, a Program partnerstva je znaèajan profit za odreðeni trud i proizvodnju. Comarch takoðer nudi posebne Staze kompetencija, odnosno program razvoja zaposlenika Partnera koji grade zajednicu Comarchovih zaposlenika.Prva faza poèetka suradnje je kori¹tenje obrasca za prijavu koji se nalazi na www.comarch.pl kartici. Sve ¹to trebate uèiniti je unijeti va¹e osobne podatke i porezni identifikacijski broj tvrtke. Zaposlenici tvrtke sastat æe se sa zainteresiranim stranama u smislu razgovora o uvjetima suradnje.