Indijska ili europska kosa

Moja neæakinja posebno voli igrati se s kosom, mo¾e¹ ga satima milovati, èetkati i izmisliti. U isto vrijeme, posveæena je ¾elji da sve izgleda lijepo, mo¾e staviti jednu pletenicu pet puta, cijelo vrijeme stavljajuæi pribor za kosu na njih ili ¹tipanje na njima. On voli nastupe u ¹koli i kreæe se prema njima. Njezina jedina kreacija, Sveæenièki vicevi, stara je i originalna i zahtijeva savr¹enu frizuru i haljinu. U poèetku, majka ju je upetljala s nekoliko pletenica s vezicama. Kasnije, ova ¹armantna djevojèica je rekla ne, ne, i jo¹ uvijek ne jednom. Zapravo, èekat æu u upravljanoj kosi ... i poèelo je. Èetrdeset pet minuta snimanja takoðer ih kombinira. Izgledala je aristokratski poput va¾ne princeze. A kad je bila zaljubljena u princeze, brzo se predomislila. Ne do posljednjeg, da je pro¹lo manje od dva sata od poèetka upoznavanja sa spektaklom. Neoèekivano .... potpuno promijenio pogled, iu svom stilu je oti¹ao toliko vi¹e "nieeee, ne sviða mi se, ne podsjeæam ni¹ta na aristokrata, koji joj donosi jako puno." Izumila je novu frizuru, naslaganu kosu na licima labave koke. Buduæi da, kao ¹to je i ranije stvarala, sada imamo iskustva u dizajniranju njezine kose, tako je sve i¹lo posebno brzo. Njezina majka s moje strane iz druge i za nekoliko minuta bila je savr¹ena.

Ovdje mo¾emo pronaæi ukosnice