Eksplozije metana u rudniku filma

Rudarstvo u vlastitoj zemlji je najzdravije u cijelom svijetu, a unatoč metanskim nalazištima ugljena najsigurnije je. Sigurnost je postignuta korištenjem različitih metoda i sigurnosti, zahvaljujući kojima ograničavamo mogućnost paljenja ili eksplozije metana.

Kako bi se izbjegla eksplozija metana, minimiziramo pojavu faktora paljenja koji se mogu smanjiti primjenom odgovarajućih uređaja. Na dnu rudnika, odnosno do granice, odnosno predaka, moraju biti uključeni strujni kombajni i transporteri za transport plijena. Danas, iskra iskrenja oštećenih kablova, ili stvaranje električnog luka, dolazi do paljenja i eksplozije metana. Zbog toga su tipičniji električni uređaji usmjereni na zaštitu od eksplozije. Zahvaljujući ovoj zaštiti koja je korisna u suvremenim cijelim alatima i strojevima, minimiziramo prodor električnog potencijala u centar metana tako da u slučaju kvara neće doći do tragedije. Rudari električara koji rade na dijelovima rudnika posebno su obučeni sa stupnjem zaštite od eksplozije i vatrootpornosti, tako da mogu sigurno voditi do izuzetnog rudarstva za naše ljude. Svaki električar, svakih pet godina, mora doprinijeti takvom osposobljavanju, što će rezultirati polaganjem ispita, kako bi se njegove informacije osvježile i upoznale s drugim propisima i metodama postizanja otpornosti na plamen i eksplozije.Zaštita od eksplozije i vatrootpornost je stoga važna komponenta koja se koristi na svakom rudniku, zahvaljujući kojem je opasnost od eksplozije metana minimizirana.