Ee ljanje kose u lepinji

https://prideman.eu/hr/ Man PrideMan Pride - Učinkovito rješenje problema s erekcijom i veći libido.

Moj roðak cijeni igranje s kosom, mo¾ete ga maziti, èe¹ljati i kombinirati. Toliko je apsorbirano, da u ¾elji da cijeli izgled izgleda lijepo, mo¾e se pobolj¹ati jedna pletenica pet puta, ponekad jedeæi kose ili ih prièvrstiti. On voli ¹kolske igre i stvara ih. Njezino nedavno stvaranje, kraljica Joker, postojalo je i zabavljalo se, a trebala je sjajnu kosu i odjeæu. Na poèetku, moja mama je iscijedila desetak pletenica s njima prièvr¹æenim trakama. Onda je ovaj slatki jedanaestogodi¹njak rekao ne, ne, i jo¹ jednom ne. Bit æu ljep¹a u kovrèama ... i poèelo je. Èetrdeset pet minuta overclockanja i njihovo planiranje. Izgledala je predivno kao velika kraljica. I dok se dru¾ila s aristokratima, brzo se predomislila. Ne formirajuæi se sa sada¹njom, da su od poèetka uèenja do izvedbe pro¹la dva sata. Neoèekivano ... potpuno je promijenio ideje, au svom govoru bio je trenutak puno tako "nieeee, ne ¾elim to raditi, ne podsjeæam ni¹ta na kraljicu, ¹to je ona njezina". Tra¾ila je novu frizuru, rasporedila kosu u obliku napunjene koke. Jer, naravno, kao ¹to sam ranije pisao, sada imamo vje¹tinu izrade njezine kose, ovaj put je to bilo posebno brzo. Stvorena je njezina majka s druge strane i za nekoliko minuta.

Preporuèujem bubu-pohraniti kopèe za kosu